สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงแหง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ดอุทัยธาราม (วัดปางป๋อ) ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 7 พฤศจิกายน 2562 20 15 รายชื่อ
2 ดอุทัยธาราม (วัดปางป๋อ) ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 13 พฤศจิกายน 2562 20 15 รายชื่อ
3 ดอุทัยธาราม (วัดปางป๋อ) ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 14 พฤศจิกายน 2562 20 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 12 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 13 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 16 กันยายน 2562 40 24 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 18 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 5 พฤศจิกายน 2562 20 5 รายชื่อ