สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสารภี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 26 สิงหาคม 2562 120 53 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 27 สิงหาคม 2562 120 61 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 28 สิงหาคม 2562 120 112 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 29 สิงหาคม 2562 120 109 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 30 สิงหาคม 2562 120 105 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 12 ตุลาคม 2562 120 120 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 13 ตุลาคม 2562 120 120 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 14 ตุลาคม 2562 120 78 รายชื่อ