สรุปยอดห้องอบรม อำเภออมก๋อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 7 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 14 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 21 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 28 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 4 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 11 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 18 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 25 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 2 ตุลาคม 2562 15 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 9 ตุลาคม 2562 15 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 16 ตุลาคม 2562 15 0 รายชื่อ