สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอยเต่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 1 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 2 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 6 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 7 สิงหาคม 2562 100 53 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 8 สิงหาคม 2562 100 50 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 13 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 14 สิงหาคม 2562 100 61 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 15 สิงหาคม 2562 100 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 1 ตุลาคม 2562 100 56 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 2 ตุลาคม 2562 100 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 8 ตุลาคม 2562 100 57 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 9 ตุลาคม 2562 75 62 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 10 ตุลาคม 2562 100 7 รายชื่อ