สรุปยอดห้องอบรม อำเภอฮอด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 7 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 18 กันยายน 2562 120 75 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 23 กันยายน 2562 120 77 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 24 กันยายน 2562 120 73 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 25 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 26 กันยายน 2562 120 102 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 27 กันยายน 2562 120 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 1 ตุลาคม 2562 120 31 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 2 ตุลาคม 2562 120 8 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 7 ตุลาคม 2562 120 1 รายชื่อ