สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหางดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 9 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 10 กันยายน 2562 100 23 รายชื่อ
3 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 11 กันยายน 2562 100 21 รายชื่อ
4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 26 กันยายน 2562 150 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 1 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 9 สิงหาคม 2562 100 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 13 สิงหาคม 2562 100 47 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 15 สิงหาคม 2562 100 48 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 16 สิงหาคม 2562 100 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 19 สิงหาคม 2562 70 22 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 9 กันยายน 2562 100 32 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 10 กันยายน 2562 100 18 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 11 กันยายน 2562 100 68 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 13 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 27 กันยายน 2562 150 146 รายชื่อ