สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสันทราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 21 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 4 กันยายน 2562 60 49 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 10 กันยายน 2562 65 62 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 12 กันยายน 2562 70 54 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 17 กันยายน 2562 70 59 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 19 กันยายน 2562 70 55 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 23 กันยายน 2562 70 58 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 25 กันยายน 2562 70 44 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 2 ตุลาคม 2562 70 70 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 9 ตุลาคม 2562 70 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 26 พฤศจิกายน 2562 50 1 รายชื่อ