สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสันกำแพง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 5 สิงหาคม 2562 90 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 19 สิงหาคม 2562 90 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 18 กันยายน 2562 70 60 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 29 ตุลาคม 2562 70 15 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลบวกค้าง 17 ตุลาคม 2562 60 31 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลออนใต้ 4 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ