สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพร้าว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 5 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 7 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 9 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 14 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 16 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 สิงหาคม 2562 50 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 21 สิงหาคม 2562 50 28 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 28 สิงหาคม 2562 50 37 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 11 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 17 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 26 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 17 ตุลาคม 2562 62 62 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 22 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 30 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 31 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 ธันวาคม 2562 20 18 รายชื่อ