สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่อาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 11 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 25 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 17 กันยายน 2562 100 69 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 24 กันยายน 2562 25 2 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 22 ตุลาคม 2562 70 51 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 21 ตุลาคม 2562 70 47 รายชื่อ