สรุปยอดห้องอบรม อำเภอฝาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 120 108 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 8 สิงหาคม 2562 100 10 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 15 สิงหาคม 2562 100 16 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 20 สิงหาคม 2562 100 11 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 22 สิงหาคม 2562 100 20 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 3 กันยายน 2562 100 12 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 9 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 11 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 13 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 20 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 23 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 27 กันยายน 2562 200 112 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 8 ตุลาคม 2562 110 100 รายชื่อ
14 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
15 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
16 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 200 99 รายชื่อ
18 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 220 107 รายชื่อ