สรุปยอดห้องอบรม อำเภอฝาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 8 สิงหาคม 2562 100 10 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 15 สิงหาคม 2562 100 17 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 20 สิงหาคม 2562 100 18 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 22 สิงหาคม 2562 100 20 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 3 กันยายน 2562 100 15 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 9 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 11 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 20 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 23 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 27 กันยายน 2562 200 23 รายชื่อ
12. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
14. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 220 40 รายชื่อ