สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสะเมิง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ