สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ริม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 18 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
2 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 12 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
3 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 17 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 2 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 5 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 13 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ