สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่แตง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 1 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 2 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 5 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 6 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 7 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 8 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 13 สิงหาคม 2562 50 38 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 14 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 15 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 16 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 19 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 20 สิงหาคม 2562 60 46 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 21 สิงหาคม 2562 60 45 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 22 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 23 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 10 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 25 กันยายน 2562 70 68 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 27 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 2 ตุลาคม 2562 60 20 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 ตุลาคม 2562 70 69 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 16 ตุลาคม 2562 60 28 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 22 ตุลาคม 2562 80 63 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 30 ตุลาคม 2562 60 7 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 6 พฤศจิกายน 2562 60 44 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 100 88 รายชื่อ
28 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 120 106 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 120 103 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 120 98 รายชื่อ
31 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
32 เทศบาลตำบลแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 27 สิงหาคม 2562 60 29 รายชื่อ