สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอยสะเก็ด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 2 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 5 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 7 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 23 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 10 ตุลาคม 2562 15 11 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 18 ตุลาคม 2562 0 4 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 21 ตุลาคม 2562 22 22 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 22 ตุลาคม 2562 5 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 19 พฤศจิกายน 2562 3 3 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ