สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงดาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 25 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 26 กันยายน 2562 100 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว1 24 กันยายน 2562 100 37 รายชื่อ