สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่แจ่ม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 1 สิงหาคม 2562 100 29 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 6 สิงหาคม 2562 100 51 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 15 สิงหาคม 2562 200 67 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 20 สิงหาคม 2562 100 29 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 22 สิงหาคม 2562 100 24 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 28 สิงหาคม 2562 200 117 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 10 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 11 กันยายน 2562 100 44 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 23 กันยายน 2562 120 102 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 24 กันยายน 2562 120 106 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 25 กันยายน 2562 120 97 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 26 กันยายน 2562 120 118 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 27 กันยายน 2562 120 79 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 1 ตุลาคม 2562 100 21 รายชื่อ