สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจอมทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 15 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 80 79 รายชื่อ
4 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 150 149 รายชื่อ
9 อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุวัดน้ำต้อง หมู่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ