สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหว้านใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 12 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ