สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคำชะอี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 10 กันยายน 2562 60 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 17 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 24 กันยายน 2562 60 1 รายชื่อ