สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดงหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 5 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 6 สิงหาคม 2562 60 53 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 7 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 8 สิงหาคม 2562 50 44 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 9 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 13 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 14 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 4 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ