สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนตาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 6 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 7 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 8 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 13 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 14 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 15 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 20 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 21 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 22 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 27 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 28 สิงหาคม 2562 52 47 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 29 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 10 กันยายน 2562 51 46 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 12 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 17 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 24 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 26 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 1 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 2 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 3 ตุลาคม 2562 50 51 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 8 ตุลาคม 2562 50 48 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 9 ตุลาคม 2562 50 27 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 10 ตุลาคม 2562 50 3 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 22 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ