สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสงคราม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 23 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม 30 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ