สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาแก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 6 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 10 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ