สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเรณูนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 14 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
2 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 18 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ