สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าอุเทน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 13 กันยายน 2562 20 4 รายชื่อ