สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปลาปาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 21 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 28 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 4 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 11 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 18 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ