สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 17 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 20 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ