สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูพาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนัน หมู่ 17 ตำบลสร้างค้อ 5 กันยายน 2562 250 185 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลหลุบเลา 6 กันยายน 2562 350 331 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม หมู่ 22 ตำบลสร้างค้อ 2 กันยายน 2562 150 119 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลสร้างค้อ 29 สิงหาคม 2562 250 101 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลหลุบเลา 11 กันยายน 2562 250 170 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลหลุบเลา 10 กันยายน 2562 250 209 รายชื่อ
7 ศาลาวัดบ้านกกโด่ หมู่ 4 ตำบลกกปลาซิว 3 กันยายน 2562 500 457 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 9 กันยายน 2562 80 56 รายชื่อ