สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพนนาแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 9 สิงหาคม 2562 25 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 4 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 16 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ