สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเจริญศิลป์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 16 สิงหาคม 2562 40 36 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 23 สิงหาคม 2562 40 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 29 สิงหาคม 2562 170 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 11 กันยายน 2562 200 155 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 13 กันยายน 2562 200 38 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 20 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ