สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเจริญศิลป์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 16 สิงหาคม 2562 40 36 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 23 สิงหาคม 2562 40 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 29 สิงหาคม 2562 170 100 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 30 สิงหาคม 2562 170 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 2 กันยายน 2562 170 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 11 กันยายน 2562 200 155 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 13 กันยายน 2562 200 38 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 19 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 20 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ