สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเต่างอย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 19 กันยายน 2562 0 10 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอเต่างอย 9 กันยายน 2562 250 185 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอเต่างอย 19 กันยายน 2562 120 112 รายชื่อ