สรุปยอดห้องอบรม อำเภอส่องดาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 2 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 13 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 14 สิงหาคม 2562 40 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 21 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 5 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 6 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 16 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 17 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ