สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสว่างแดนดิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 12 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 13 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 16 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ