สรุปยอดห้องอบรม อำเภออากาศอำนวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 1 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 3 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 17 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 19 กันยายน 2562 10 2 รายชื่อ