สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 2 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 3 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 4 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 5 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 12 กันยายน 2562 180 180 รายชื่อ