สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคำตากล้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 10 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 16 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ