สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวานรนิวาส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 9 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 13 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 20 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 27 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 30 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 3 กันยายน 2562 80 77 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 4 กันยายน 2562 85 82 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 6 กันยายน 2562 0 6 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 11 กันยายน 2562 0 6 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 13 กันยายน 2562 80 66 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 18 กันยายน 2562 0 18 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 20 กันยายน 2562 70 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 11 ตุลาคม 2562 60 1 รายชื่อ