สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนิคมน้ำอูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 5 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 9 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 10 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 20 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ