สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวาริชภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 11 กันยายน 2562 70 48 รายชื่อ
2 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 18 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ