สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพังโคน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 18 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ