สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพรรณานิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 16 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 13 กันยายน 2562 155 153 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 14 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ