สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดบาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 10 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 12 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ