สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสกลนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ