สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนจาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 29 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 กันยายน 2562 100 24 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 9 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 20 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 26 กันยายน 2562 200 5 รายชื่อ
6 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 27 กันยายน 2562 200 12 รายชื่อ
7 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 29 กันยายน 2562 200 53 รายชื่อ
8 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 30 กันยายน 2562 200 118 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ
10 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 ตุลาคม 2562 20 20 รายชื่อ
11 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 ตุลาคม 2562 20 20 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 ตุลาคม 2562 20 20 รายชื่อ