สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาคู

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 7 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 21 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 28 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
5. ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 18 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
6. ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ