สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาคู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 18 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
2 ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 19 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
3 ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 20 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ
4 ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 25 กันยายน 2562 50 32 รายชื่อ
5 ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 31 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
6 ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 7 พฤศจิกายน 2562 25 12 รายชื่อ
7 ้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 14 พฤศจิกายน 2562 10 4 รายชื่อ