สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 14 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 20 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 27 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
4 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 28 สิงหาคม 2562 40 20 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 3 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
6 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 4 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
7 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 10 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
8 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 11 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 12 กันยายน 2562 40 22 รายชื่อ
10 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
11 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 18 กันยายน 2562 40 5 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 24 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
13 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 1 ตุลาคม 2562 40 41 รายชื่อ
14 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 2 ตุลาคม 2562 40 39 รายชื่อ
15 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 3 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
16 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 8 ตุลาคม 2562 40 39 รายชื่อ
17 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 15 ตุลาคม 2562 40 21 รายชื่อ