สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยผึ้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 6 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 11 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 20 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 25 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ