สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสมเด็จ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 10 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 11 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 12 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 13 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 17 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 18 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 19 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ