สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองกุงศรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 1 สิงหาคม 2562 40 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 24 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 2 กันยายน 2562 110 100 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 4 กันยายน 2562 110 108 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 5 กันยายน 2562 110 108 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 6 กันยายน 2562 110 110 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 23 กันยายน 2562 220 122 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 25 กันยายน 2562 220 113 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 26 กันยายน 2562 220 217 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 27 กันยายน 2562 220 109 รายชื่อ